Nástup Romanovců

Nástup  Romanovců
 
Nástup nové dynastie Romanovců v osobě Michaila Romanova v roce 1613 znamenal konsolidaci státu, což se projevilo i ukončením válek se sousedními státy, třebaže v některých případech to bylo za cenu územních ztrát, především Rusko ztratilo na čas přístup k Baltskému moři.
            Nejvýznamnější ruský car Petr I. zvaný Veliký (více o něm na jeho stránce) (1672-1725), veden snahou "otevřít se Západu" a poevropštit svou zemi, založil nové hlavní město Petěrburg při ústí řeky Něvy do Finského zálivu. Tzv. Severní válka (1700-1721) se Švédskem skončila  ruským vítězstvím  a připojením Pobaltí (Livonsko, Karélie, Estonsko). Na druhé straně střetnutí Petra Velikého s Osmanskou a Perskou říší skončilo pouze se střídavými úspěchy. Díky zavedení západních technologií a tvrdým vládním reformám dokázal přeměnit Rusko v evropskou velmoc.
 
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ruska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Ruska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Ruska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.