Od pěrestrojky k dnešku

Od pěrestrojky k dnešku
 
V březnu 1985 se stal generálním tajemníkem KSSS Michail Sergejevič Gorbačov. Zavedl nový, otevřenější styl vedení, zaměřený na přestavbu vlády a ekonomiky (tzv.perestrojka). V roce 1988 stáhl sovětská vojska z Afghánistánu a inicioval odzbrojovací rozhovory se Západem. Doma však jeho popularita na rozdíl od „západu“ klesala. Musel se vyrovnávat se stagnující ekonomikou, zvětšujícími se rozdíly mezi jednotlivými republikami, sílícími snahami o dlouho potlačovanou národní suverenitu a s etnickými konflikty, které začaly vypukat na mnoha místech Ruska.
Koncem 80. let se zhroutily komunistické režimy po celé Evropě.
Začátkem roku 1990 se Komunistická strana vzdala mocenského monopolu a se ztrátou podpory většiny obyvatel ztratila i schopnost ovládat dění v zemi. Byla zřízena funkce presidenta. Prvním ruským presidentem byl v roce 1991 zvolen Boris Jelcin.
V roce 1991 při tzv. srpnovém puči se skupina konzervativních zastánců tvrdé linie pokusila o uchopení moci. Následující masové demonstrace v Moskvě a Petrohradě nedovolily skalním komunistům převrat dokončit. Neúspěch pučistů potvrdil, že autorita Komunistické strany je zlomena a obrovský monolit Sovětského svazu se začal hroutit. Formálně byl rozpuštěn v prosinci 1991 a 11 z 15 svazových republik s výjimkou pobaltských států a Gruzie vytvořilo Společenství nezávislých států (SNS).
Období Borise Jelcina bylo obdobím bolestného přechodu ke kapitalismu a demokracii, což s sebou přineslo krach spousty státních podniků, pokles životní úrovně, nárůst kriminality a ztrátu velmocenského postavení Ruska. Koncem roku 1999 oznámil Jelcin svůj odchod z politiky a za svého nástupce označil Vladimíra Putina. Ten byl v březnu 2000 zvolen 2.ruským prezidentem. Za Putinova působení v prezidentské funkci se díky jeho politice tvrdé ruky situace v Rusku konsolidovala, vzrostl vliv pravoslavné církve a Rusko znovu získalo postavení velmoci. Díky své velké popularitě obhájil prezidentský mandát v roce 2004.
V roce 2008 byl zvolen ruským prezidentem Dmitrij Medvěděv, Putin se stal předsedou vlády.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ruska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Ruska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Ruska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.