2. světová válka

2. světová válka
Zanedlouho po vypuknutí 2. světové války – 6. dubna 1941 se federativní republika Jugoslávie stala obětí invaze vojsk osy, tedy německých nacistů, ale především oddílů italských fašistů. Jelikož se očekávatelně neprojevila vůle uměle sjednocených národů hájit jugoslávský stát, po několika málo dnech se rozpadl.
            V roce 1941 byla vyhlášena nezávislost Černé Hory, avšak v protektorátním statutu, pod taktovkou fašistické vlády Itálie. Události, které přišly poté probíhaly v širším národnostním kontextu, což znamená, že povstalecké snahy se neomezily pouze ne jednotlivé státy, leč revoluce probíhala napříč několika státními útvary a národy. Takže i v Černé Hoře se vytvořily dvě protifašistická hnutí. Jedni byli komunističtí partyzáni a druhou organizací byli četnici.
            Když roku 1943 Itálie kapitulovala, černohorského území se chopilo Německo, avšak v ostatních částech Jugoslávie sílila moc partyzánů. Ke konci roku 1944 komunisté pod vedením revolucionáře Jozipa Broze Tita ovládli teritorium Černé Hory a ta se stala opět částí Jugoslávie.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Černé Hory neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Černé Hory , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Černé Hory. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.