Balkánské války

Balkánské války
Proces separace balkánských zemí z Osmanské říše, boj za autonomnost a utváření vlastních, nově konstruovaných států, to vše bylo příčinou rozsáhlého konfliktu. Ten měl poté kvůli nově vznikajícímu uspořádání a přehnaným ambicím některých státních subjektů ještě další pokračování. Tyto válečné konfrontace souhrnně nazýváme balkánské války.
            Roku 1912 začala 1. balkánská válka, v níž utvořila Černá Hora dohromady s Srbskem, Bulharskem a Řeckem protitureckou alianci za jasným účelem definitivního vyhnání Turků z Balkánu. Tohoto vytyčeného cíle se povedlo dosáhnout na přelomu let 1912-1913 a na jaře roku 1913 byla v Londýně podepsána mírová smlouva.
Druhá balkánská válka odehrávající se v létě 1913 byla již důsledkem sporů osvobozených států o územní parcelaci. V tomto sporu stanula Černá Hora na straně Srbska proti Bulharsku a Makedonii, který skončil vítězně pro první jmenovanou stranu barikády. Smlouva sepsaná roku 1913 v Bukurešti přisoudila určitá území osídlená Albánci  Srbsku, Černé Hoře a Řecku, v těchto válkách nejvíce ztratilo Bulharsko.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Černé Hory neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Černé Hory , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Černé Hory. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.