Kočovné národy

Kočovné národy

Mocné stěhování národů se nevyhnulo ani ilyrským územím, takže v průběhu 5. a 6. století značně pociťovalo nájezdy barbarských kmenů především Gótů, Avarů a také Hunů. Někdy v 6. až 7. století začal na území Byzance vnikat další národ – Slované. Zároveň s nimi se musel Balkánský poloostrov potýkat s kořistnickými výpady nomádských kmenů z oblasti Černého moře. Byzantská říše v 7. století ztrácela potřebnou sílu na udržení všech držav a navíc se slovanská migrace dále stupňovala. Slované se tedy prosadili mezi ostatními příchozími kmeny a na Balkáně se hojně usazovali, přičemž postupně asimilovali původní obyvatelstvo. Moc nad oblastmi jaderského pobřeží Balkánského poloostrova se v nadcházejících staletích často přelévala, navzdory úsilí Byzance zachovat si nadvládu nad těmito končinami, se zde počínaje 7. stoletím zakládaly nové slovanské státy. Avšak lokace těchto nově vzniklých států byla oblastní styku zájmu několika rozdílných říší, národů a kultur, což vedlo téměř nevyhnutelně k budoucím sporům.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Černé Hory neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Černé Hory , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Černé Hory. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.