Nejstarší dějiny

Nejstarší dějiny
Nejen území dnešní Černé Hory, ale i oblasti okolních států člověk pravděpodobně objevil již v neolitu. Avšak prvními stálými obyvateli, o kterých máme archeologické důkazy, byli Ilyrové, kteří osidlovali část Balkánského poloostrova někdy na konci doby bronzové. V průběhu 6. a 7. století před naším letopočtem v ilyrském teritoriu zakládali svoje osady první kolonisté – Řekové, jenž se usazovali především na pobřeží Jadranského moře.
            O několik staletí později se Ilyrové dostali do styku s další mocností – Říší římskou, když se s ní ve 3. století př.n.l. dostali do sporu, jelikož byl  Římu zřejmý její potenciál. Takže byl ilyrský kmen od začátku války roku 229 př.n.l. částečně pod její mocí. V těchto dobách přibližně ve 3. století před Kristem byla již Ilyrie poměrně organizovanou říší s vlastní kulturou a hlavním městem Shkoderu. Rok 168 př.n.l. se stal definitivně osudným pro ilyrské panovníky, když prohráli důležitou bitvu, a tudíž zcela upadli pod moc Římanů jakožto provincie Illyricum. Když se v roce 395 n.l. Říše římská rozštěpila na východní a západní, Ilyrie se stala součástí Východořímské říše neboli Byzance.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Černé Hory neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Černé Hory , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Černé Hory. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.