Druhá světová válka

Druhá světová válka
 
Když se projevily Hitlerovy intervence, Maďarsko získalo roku 1938 některá bývalá území nazpět, což zapříčinilo posílení maďarské nacistické antisemitistické strany zvané Strana Šípových křížů a státní aparát nepodnikal žádné zásahy proti těmto tendencím, jelikož měl strach z německé mocnosti. Represe namířené proti židovské rase se stále stupňovaly.
            Maďarský stát si ze začátku války snažil zachovat neutralitu, i když už byl zapojen v některých smlouvách s Německem, Itálií a Japonskem z roku 1939. Leč na jaře roku 1941 vpadly maďarské jednotky po boku nacistického wehrmachtu do tehdejší Jugoslávie a Maďarsko tedy stanulo na straně takzvané Osy. Nyní si maďarský stát anektoval některá nevelká území. V červnu roku 1941 vyslalo maďarské řízení část státní armády na východní sovětskou frontu. Kupodivu si stále zachovávalo svou autonomii před nacistickým Německem.
            V zimě 1943 na frontě, na řece Don byla v kruté zákopové válce vyvrácena téměř celá maďarská armáda , tudíž ministerský předseda Miklós Kállay s vidinou prohry začal usilovat o uzavření separátního míru s nepřátelskými mocnostmi, neboli Spojenci. Avšak to už Třetí říše nedopustila a v roce 1944 došlo k okupaci Maďarska a v říjnu tohoto roku se moci chopila proněmecká Strana Šípových křížů pod vedením Ference Szálasiho.
             Ruskou ofenzívu pocítila maďarská země v září 1944, když sem vkročilo sovětské vojsko. V prosinci téhož roku se v první osvobozené oblasti - Debrecenu utvořila provizorní vláda, jež okamžitě vyhlásila válku Německu, čímž urychlila a zesílila vypuzení fašisticko-nacistické armády. Navzdory tomu bylo poslední období války nesmírně krvavé a zničující,  nacisté v té době vyvraždili nesčetně židů a boje o znovudobytí Maďarska a především Budapešti byly nesmírně úmorné, což si vyžádalo velice mnoho ztrát na životech. Poslední zbytky německých řad odešly 4. dubna roku 1945.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.