Komunistický stát

Komunistický stát
 
V průběhu druhé světové války museli emigrovat příslušníci komunistického hnutí do exilu v Sovětském svazu, avšak po osvobození Maďarska ruskou armádou jim nic nebránilo v návratu. A za subvence Sovětů se dokázali roku 1947 prosadit do čela státu, a tak maďarský stát upadl do rukou komunistů vedených Matyásem Rákosim. V roce 1949 byla vyhlášena Maďarská lidová republika.
            Došlo po ruském vzoru k odstranění majoritní části politické konkurence, hospodářství nově spadalo pod centrální plánování, přičemž hospodářské cíle vymezovaly takzvané pětiletky. Zemědělství, průmysl a banky byly znárodněny. A zemí se šířil strach ze zákeřné tajné policie, přičemž bylo obyvatelstvo pod stálým presem propagandy.
            Touha o svrchovanost Maďarska byla mezi lidmi znatelná a když roku 1956 vypuklo protikomunistické povstání v polské Poznani, zapůsobilo to jako impuls pro odboj i zde. A tak 23. října 1956 započaly studentské protesty za zavedení reforem státu. Avšak na pochod těchto manifestantů odpověděly ozbrojené složky nelítostnou palbou, což ale resultovalo ve vzplanutí lidové revolty.
Po Stalinově smrti nastoupil do postu premiéra Imre Nagy, leč tajemníkem strany byl nadále Rákosi. Nagy byl opravdu reformním politikem a po svém nástupu do funkce dal najevo Maďarům, že je otevřený k určitým reformám a sám jich několik inicioval. Nyní na podzim roku 1956, když byl kolaps systému na spadnutí, strana požadovala aby napjatou situaci zklidnil. Jeho vláda započala razantní změny, byly zlegalizovány ostatní politické strany, zavedla se myšlenka svobodných voleb a dne 1. listopadu vyhlásil Imre Nagy neutralitu a hodlal vyhlásit odstoupení Maďarska od Varšavské smlouvy, přičemž žádal o pomoc západní mocnosti. Avšak samozřejmě byly jeho revoluční snahy rychle zaraženy a 6. listopadu ruské jednotky vojensky zasáhly. Imre Nagy a přední osoby povstání byli popraveni.
            Následná éra probíhala pod vedením generálního tajemníka Jánose Kádára, jemuž vládnoucí post patřil více než třicet let. Za něj došlo k určitému uvolnění poměrů, mírně omezil moc státu v hospodářství, a tím se nepatrně přiblížil k tržní ekonomice a pomalu se přibližoval k Západu. Maďaři žili nyní na poměrně vysoké úrovni, avšak stále v nesvobodné zemi. Politické změny, jež se udály přímo v Sovětském svazu za vlády Michaila Gorbačova, ještě katalyzovaly mocensko-správní reformy v Maďarské lidové republice.
            V roce 1988 abdikoval János Kádár a na jeho postu jej vystřídal Miklós, za něhož se naplno rozběhl demokratizační proces a pád komunistického režimu byl jen otázkou času. Vznikaly nové politické subjekty a ruský vliv byl nejen v Maďarsku na prudkém ústupu. V březnu roku 1989 byla zahájena rozsáhlá vyjednávání o nynějším směřování země. Nepřipravené a málo silné vedení sovětů nestíhalo reagovat na nynější události, hranice byly otevřeny na Západ, o což se zasloužil především ministr zahraničních věcí Gyula Horn. Tento čin a způsob kterým se vše vyvíjelo, předznamenával pád železné opony. Zanedlouho se podařilo svrhnout stranického představitele NDR Ericha Honneckera, a tím i definitivně zbořit berlínskou zeď.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.