Turecké ohrožení

 Turecké ohrožení
 
Období rozkvětu uherského státu však nemělo dlouhého trvání. Když roku 1490 zemřel král Matyáš Korvín, nezanechal po sobě žádného dědice trůnu, tudíž se nástupnického práva  začal dožadovat Fridrich III. Habsburský, leč maďarská šlechta na to nebrala zřetel a za svého panovníka si zvolila českého krále Vladislava II. Jagellonského. Ten již v roce 1508 nechal korunovat svého tehdy dvouletého syna Ludvíka II. Jagellonského, který pak nastoupil na uherský trůn po otcově smrti v roce 1516.
            Avšak pro uherský lid byla vláda Jagellonců katastrofální, v této době razantně posílila moc šlechty jak na úkor monarchy, tak na úkor práv obyčejného obyvatelstva. Šlechta také odmítla dále poskytovat finance pro královské vojsko, takže Uhry přišly i o některé državy. Nižší sociální vrstvy v tomto období citelně strádaly, což vyústilo v roce 1514 v rolnické povstání vedené Jiřím Dóžou, které bylo ale zanedlouho bez milosti potlačeno, takže se od nynějška obyčejní Maďaři nacházeli po právní stránce v pozici nevolníků.
            Stát s velmi decentralizovanou mocí byl už tak dost slabý, když se ještě přidal další nemálo důležitý faktor – zmatky působící proces reformace křesťanské církve. Takže mělo Uherské království jen pramalý potenciál zastavit tureckou expanzi. V roce 1521 osmanská vojska obsadila Bělehrad, jenž představoval jeden z posledních vztyčných bodů před postupem Turků. Roku 1526 došlo k zásadní bitvě u Moháče, kde bylo uherské vojsko drtivě poraženo tureckými řadami vedenými Sulejmanem Nádherným, přičemž zde padl král český a uherský Ludvík Jagellonský.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.