Dynastie Anjou a Lucemburkové

Dynastie Anjou a Lucemburkové
 
Nyní byla uherská koruna v podstatě nezáměrně dána všanc a usilovalo o ni několik zahraničních panovníků. Hned roku 1301 byl králem korunován velmi mladičký český princ Václav III. syn Václava II., avšak uchopit reálnou moc nad Uhrami nedokázal, a tak se roku 1304 stáhl. Trůnu se nakonec zmocnil neapolský král z francouzského rodu Kapetovců - Karel I. z Anjou, avšak k tomuto postu mu nemálo pomohla intervence papeže a maďarské šlechty. Leč celé uherské území uznávalo jeho vládu až po 14 letech snahy. Mocenská centra přesunul roku 1325 do Visegrádu a Temešváru, jež se dnes nachází v okrajové oblasti Rumunska. Mezi jeho hlavní zásluhy patří, že zavedl nové daně a cla, zároveň si zajistil monopol na trhu se vzácnými kovy, a tím konsolidoval svou moc. Nejen tyto centralizující reformy resultovaly ve zlaté časy v Uhrách.  
            Karlovu vládu roku 1342 vystřídal syn Ludvík I. Veliký a za jeho panováni uherský stát dosáhl nevídané rozlohy, moci a prosperity. Územní zisky Ludvík zaznamenal hned v několika směrech, po vítězných konfrontacích s Benátkami, ustálením své mocenské pozice v krajinách dnešního Rumunska a Bosny a obsazením polského trůnu roku 1370. Velmi dobře viditelný rozkvět státu byl také předpokladem jak pro modernizaci architektury, tak pro rozvoj vzdělání, takže byla po příchodu mnohých učených intelektuálů založena v Pésci roku 1367 první maďarská univerzita.
            Ještě za Ludvíkova života byl Zikmund Lucemburský syn Karla IV. předurčen na základě dohody nastoupit na uherský trůn, když si měl vzít za manželku mladičkou Marii Uherskou. Navzdory tomu, že v této době rostly v Uhrách snahy o prosazení národní identity, tak zde moudrou vládnou císař svaté říše římské Zikmund zajistil poměrný mír, a tím i prostor pro hospodářský rozkvět až do své smrti roku 1437. Do čela státu poté roku 1438 nastoupil Albrecht II. Habsburský, jemuž byl Zikmund poručníkem, avšak ten v prvním tažení za Uhry onemocněl a roku 1439 skonal.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.