Meziválečné období

Meziválečné období
 
Poměrně kritická hospodářská situace ve válkou vyčerpaném Maďarsku, ohromná nezaměstnanost a všechny další problémy přirozeně ubíraly na popularitě vlády nové republiky a nahrávaly tím do karet komunistickému hnutí. To se projevilo hned v březnu roku 1919, kdy se moci chopili demokratičtí socialisté a komunisté a v souladu se sovětským modelem konstituovali Maďarskou republiku rad v čele s marxistou Bélou Kunem. Majetek velkostatkářů a továrníků byl zkonfiskován a znárodněn pro potřeby státních podniků. Avšak na odpor proti “rudé“ vládě vzniklo kontrarevoluční uskupení – Národní armáda a ta pod vedením šlechtického válečného admirála Miklóse Horthyho vojensky zasáhla v roce 1919. Roku byla roku 1920 nastolena diktatura, bylo ustanoveno Maďarské království a do čela státu byl “zvolen“ Miklós Horthy jako regent.
        Ve víru stvrzování mírových smluv po první světové válce také došlo v roce 1920 k uzavření Trianonské smlouvy, jelikož byly státy na vítězné straně z válečného masakru velice frustrované, tak se snažily omezit potenciál nyní poražených Němců a zároveň i jejich spojenců v událostech minulých. Takže na základě této smlouvy bylo Maďarsko jakožto spojenec okleštěno o ohromnou část svého území. Nejen, že se obyvatelstvo ocitalo ve strachu z diktátorského režimu, ale navíc byl maďarský stát zasažen světovou hospodářskou recesí v letech 1929 až 1933. V této době se jednotlivé vlády často střídaly a problémy země příliš neřešily. Maďarská zahraniční politika stále více stáčela svou orientaci k Německu a Hitlerův zájem o tuto zemi byl zřejmý.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.