Prehistorie po Římany

Prehistorie po Římany
 
Osidlování v podunajských oblastech započalo již v době kamenné, tedy přibližně před půl milionem let. O epoše chalkolitu - době měděné a počátcích doby bronzové(cca 4.-3. tisíciletí př.n.l.) je možno prohlásit, že už byla svědkem fungování mírně vyspělejší civilizace indoevropských kmenů na území dnešního Maďarska. Dále byly tyto končiny ovlivňovány přílivem Keltů, kde byl hlavním kmen Eravisků a také sem expandovaly různé národy a kmeny od z oblastí kolem Černého moře, zejména na přelomu 6. a 5. století Skytové.
V posledním století před Kristem se územní rozpínání Říše římské dotklo i maďarských končin a v brzkých počátcích našeho letopočtu si Římané zdejší kmeny podmanili. Zřídili zde provincii Panonie, kde jakožto hlavní město záhy založili Savarii dnešní Szombathely. Po určité době, když vládl císař Traianus, se toto teritorium rozdvojilo na provincie Horní(Pannonia Superior) s hlavním městem Carnuntum a Dolní(Pannonia Inferior) s centrem ve vojenském táboře Aquincum, jež leželo přibližně v lokaci dnešní Budapešti.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.