Vývoj po bitvě u Moháče

Vývoj po bitvě u Moháče
 
Turci  ovládali po bitvě u Moháče nemalou část uherského území a roku 1541 svou sféru vlivu ještě zásadně rozšířili, když obsadili Budu. Po smrti Ludvíka Jagellonského v roce 1526 měli na uherský trůn podle smluv nastoupit Habsburkové, avšak národně orientovaná maďarská šlechta byla úplně rozdílného názoru a do čela okupovaného státu prosazovala sedmihradského vévodu Jana Zápolského. Následné období trvající více než deset let probíhalo pořád ve stejném modelu. Oba dva se jednou za určitý čas vojensky zmocnili trůnu, načež ten druhý, poté co získal potřebnou sílu, uzmul vládu opět pro svou osobu. Avšak pro Uhry bylo nejvíce škodlivé to, když Jan Zápolský ke znovunabytí moci používal sil sultána Sulejmana a jeho vojsk proti Habsburkům. Když se tento koloběh po několikáté zopakoval, soupeři o uherský trůn konečně pochopili, že z tohoto sporu plyne nanejvýš zisk pro tureckého vládce, a tak roku 1538 uzavřeli smlouvu, leč soupeření o moc, rivalita mezi domácí šlechtou a Habsburky a turecká okupace trvaly ještě mnoho dalších desetiletí potom.
        Často vyplouvala na povrch protihabsburská spiknutí, a na druhou stranu Habsburkové zůstávali většinou nečinní v boji s tureckou agresí. Avšak ohrožení samotných Rakušanů eskalovalo v roce 1683, když se osmanská armáda připravovala k úderu na město Vídeň, a tak se pod tlakem museli Habsburkové roku 1684 vojensky vypořádat s Turky. Roku 1686 se podařilo prakticky dobýt Budín a to nejen vojsky Rakušanů, ale v podstatě i řadami reprezentujícími celé křesťanstvo. Definitivní vypuzení Osmanů a uzavření míru proběhlo roku 1699 prostřednictvím takzvané karlovické mírové smlouvy. Ale i za složitého období nejasného určení moci a turecké nadvlády v 17. století, vznikaly snahy a spolky o vymanění se z vlivu Habsburků. Tento odpor měl své zázemí zejména v Sedmihradsku, leč tyto tendence se nemohly za osmanské okupace příliš projevit.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.