Matyáš Korvín

Matyáš Korvín
 
            Matyáš Korvín patří určitě k nejvýznamnějším uherským panovníkům. Svoji zemi vyzvedl z chaosu a Uhry pozvedl na úroveň evropské velmoci. Byl velmi vzdělaný, podporoval vědy, umění a bývá někdy nazýván prvním renesančním panovníkem na sever od Alp.
            Jeho otec János Hunyadi byl významným maďarským vojevůdcem, který dokonce u Bělehradu roku 1456 zastavil tureckého vládce Mehmeda II. (tomu již předtím padla za oběť Konstantinopol roku 1453). Hunyadi se angažoval i ve vnitřní politice, zemi spravoval jako zemský správce za nezletilého krále Ladislava Pohrobka (syna Albrechta Habsburského a Alžběty Lucemburské). Ten však velmi mlád zemřel, z jeho otravy byl obviňován český zemský správce Jiří z Poděbrad. Ve 20. století ho vědci z nařčení očistili, Ladislav Pohrobek zemřel na velmi vzácnou rychle smrtící leukemii. Čechy i Uhry byly náhle bez krále.
            V Čechách byl králem zvolen Jiří z Poděbrad, v Uhrách si maďarská elita vybrala syna Hunyadiho Matyáše Korvína. Z obou králů se na následující roky stali političtí protivníci, kteří chvíli bojovali a chvíli se usmiřovali. Jiří z Poděbrad měl dobrou vůli a dal také pro vylepšení vztahů Matyášovi svoji dceru za manželku. Z pohledu českého byl král Matyáš proradná liška. Když byl Jiřím z Poděbrad zajat, nasliboval, že nechá Čechy na pokoji a na svobodě se hned začal chovat jinak. Dokonce se nechal na Moravě korunovat českým králem a zabral Moravu, Slezsko a Lužici. Jiří z Poděbrad hledal pomoc v Polsku a proto nabídl českou korunu Jagelloncům, ač sám měl schopné syny.
            Dalším protivníkem byl maďarskému králi císař Fridrich III. Habsburský (otec Maxmiliána I.). I na této frontě byl úspěšný, podařilo se mu roku 1485 dobýt Vídeň a tam i přesídlil. Myslel si i na císařský titul.
            Ve vnitřní politice byl jako vzdělaný a schopný panovník úspěšný, reformoval uherskou správu i zákony. Vyhlášená byla jeho podpora vědě a umění, podařilo se mu vytvořit rozlehlou knihovnu. Lorenzo Medičejský údajně po jeho smrti prohlásil: „Mrtev je Matyáš, knihy budou v Evropě levnější.“
            Ovšem jeho problémem bylo, že neměl legitimního následníka trůnu. Proto po jeho smrti se maďarský trůn dostal pod vládu Vladislava II. Jagellonského. Jeho děti šikovně oženil se svými dětmi Maxmilián I. Habsburský a dal tak základ k nadvládě Habsburků nad Uhrami.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.