První světová válka

První světová válka
 
V některých částech Rakousko-uherské monarchie a to zejména v Uhersku však zůstávala největším problémem značná nevraživost mezi Maďary a ostatními národnostmi. Toto napětí ještě přisytil takzvaný maďarizační program, jenž prosazoval zavedení maďarštiny jakožto úředního jazyku, což by znamenalo nespornou překážku pro minority jako Němce, Srby, Chorvaty atd. v přístupu do vládních a správních funkcí. Odporové reakce se dostavily záhy a to především ze strany srbské menšiny, takže vznikaly extremistické spolky, které rychle rozšiřovaly své řady.
            Velmi napjatá situace, která panovala až na výjimky v celé Evropě eskalovala  28. června 1914, když v Sarajevu spáchal bosenský Srb Gavrilo Princip atentát na následníka rakousko-uherského trůnu, Františka Ferdinanda d´Este. Načež tuto záminku využilo Rakousko-Uhersko k vyhlášení války Srbsku. Z počátku se počítalo pouze s krátkým válečným konfliktem, jenž vyřeší vnitrostátní rozpory, leč válka se zanedlouho rozrostla do globálního formátu.
             Rakousko-Uhersko bojovalo tedy ve na straně spolčených států Ústředních mocností. Avšak v průběhu války začínala Rakousko-uherská monarchie stále více ztrácet a v Uhrách nabíraly na četnosti lidové demonstrace prosazující odtržení se od rakouského císařství a když ke konci války propukaly časté revolty i v armádě, na síle hlasu nabírala Maďarská národní rada, která požadovala bezprostřední ukončení válečné vřavy. V létě roku 1918 bylo v podstatě zřejmé, že Ústřední mocnosti směřují k porážce. V Uhrách vyvrcholil odpor proti Němcům 31. října 1918, když v zemi vzplanulo generální povstání. Po krátkém čase, 16. listopadu 1918 vyhlásil předseda Maďarské národní rady hrabě Mihály Károlyi v Budapešti nezávislou První maďarskou republikou, přičemž v pozici prezidenta stanul právě on. Svou autonomii a suverénní stát deklarovalo i několik dalších, doposud pod Rakousko-Uhersko spadajících národů, takže vznikly nové země jako Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko či Československo. Téhož roku abdikoval císař Karel I. a rakousko-uherská monarchie se definitivně rozpadla.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.