Vývoj od poloviny 15.století

Vývoj od poloviny 15.století
 
Když zemřel Albrecht Habsburský, uherský trůn osiřel, jelikož po sobě nezanechal žádného následníka, ale jeho manželka Alžběta Lucemburská byla v té době gravidní. Zanedlouho po Albrechtově smrti roku 1440 si uherský sněm zvolil za nového krále Vladislava  Jagellonského, jenž se zde stal panovníkem jakožto Vladislav I., leč Alžběta se nehodlala vzdát trůnu, který by měl zaujmout její syn, a tak se pro něj snažila všemi možnými prostředky uherský trůn zajistit, dokonce jej nechala v několika málo měsících věku korunovat králem jako László V. Přesto se Alžběta nemohla ujmout vlády jako regentka, protože korunovaci Vladislava Pohrobka(Lászla) uherská šlechta neuznala.
Když pak roku 1444 král Vladislav Jagellonský zemřel, byl tříletý Pohrobek uznán uherským králem, leč za podmínky, že s ním bude spoluvládnout zemský správce sedmihradský šlechtic János Hunyadi. Reálnou moc měl ale spíše Hunyadi, a přesto že se o mocenské pozice vedlo mnoho konfliktů a jeho vláda byla občas ohrožována jako například Janem Jiskrou z Brandýsa, největší prioritu měla v té době obrana proti expanzi Osmanské říše. Hunyadi si v zápolení s Turky vedl velmi dobře a průběžně jim uštědřoval nejen vojenské porážky. Legendárním se stalo jeho válečné tažení v roce 1456, při kterém dokázal podivuhodně dobýt Bělehrad, což pro tureckou říši znamenalo mnohaletý návrat v podmanitelských snahách. Avšak při tomto vojenském úderu se János Hunyadi nakazil epidemií a po několika dnech zemřel. Rok poté skonal i Vladislav Pohrobek, a tak uherská šlechta roku 1458 prosadila do pozice krále Matyáše I. Korvína, Hunyadiho syna.
Jeho úhlavním nepřítelem byl Fridrich III. Habsburský, jenž nárokoval uherský trůn,  Matyáš si nedělal příliš starostí s konflikty, a tak jich té doby nebylo málo. V roce 1468 se zmocnil Moravy, Slezska a Lužice. Dohody, na které musel po českém nátlaku přistoupit, nesplnil. Když se v Čechách změnil vládce, Matyáš s nově nastoupivším Vladislavem Jagellonským sjednal v roce 1478 Olomouckou smlouvu, která proklamovala, že uherský vládce bude mít v moci vedlejší země Koruny České a tento stav přetrval až do nástupu Habsburků roku 1526. Celkově panování Matyáše Korvína znamenalo pro Uhry velmi progresivní éru a to ve všech aspektech.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maďarska neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maďarska , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maďarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.